CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ TÀI

Địa chỉ: 156/20 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Email: info@phutaicorp.com Hotline: 098 380 9301

Đánh giá tác động môi trường

Tư vấn Môi trường & Đánh giá tác động môi trường Khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng chắc...

Xử lý tiêu hủy hàng hóa, chất thải

Tư vấn Môi trường: Xử lý tiêu hủy hàng hóa, chất thải

Công nghệ xử lý khí thải

Tư vấn môi trường: Công nghệ xử lý khí thải Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, có rất nhiều công nghệ...

Công nghệ xử lý nước thải

Tư vấn môi trường: Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước cấp

Tư vấn môi trường: Công nghệ xử lý nước cấp Nước là dung môi của rất nhiều chất, đóng vai trò dẫn đường cho các...