CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ TÀI

Địa chỉ: 156/20 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Email: info@phutaicorp.com Hotline: 098 380 9301

Tư vấn về Giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền...

Tư vấn về Giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền SHTT

Tư vấn về Bảo vệ quyền SHTT, kiểm soát hàng giả và hàng hóa...

Tư vấn về Bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT

Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Thủ tục Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với Tên thương mại

Thủ tục Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với Tên thương mại

Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Thủ tục Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Đăng ký, điều kiện bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục Đăng ký, điều kiện bảo hộ đối với Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký, Điều kiện bảo hộ đối với Sáng chế

Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp: Thủ tục Đăng ký,...