Công nghệ xử lý nước cấp

598

Tư vấn môi trường: Công nghệ xử lý nước cấp
Nước là dung môi của rất nhiều chất, đóng vai trò dẫn đường cho các muối khoáng đi vào cơ thể. Trong các khu dân cư, nước phục vụ cho các mục đích sinh hoạt, nâng cao đời sống cho người dân. Một ngôi nhà hiện đại, quy mô lớn nhưng không có nước khác nào một cơ quan không có máu. Nước đóng vai tò quan trọng trong đời sống sản xuất, phục vụ cho hàng loạt nghành công nghiêp khác nhau.