CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ TÀI

Địa chỉ: 156/20 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Email: info@phutaicorp.com Hotline: 098 380 9301

Giao tiếp, xã hội hóa việc liên lạc trong công ty

Tư vấn lĩnh vực QTDN : Giao tiếp, xã hội hóa việc liên lạc trong công ty

Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự

Tư vấn giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EPR): Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự

Kiểm soát lượng tồn kho

Tư vấn giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EPR): Kiểm soát lượng tồn kho

Kiểm soát thông tin tài chính

Tư vấn giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EPR): Kiểm soát thông tin tài chính

Kiểm tra chất lượng, quản lý dự án

Tư vấn giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EPR):  Kiểm tra chất lượng, quản lý dự án

Tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Kiểm soát thông tin khách hàng

Những doanh nghiệp trong ngành khách sạn phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và năng lượng nhằm kiểm soát thông tin...