CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ TÀI

Địa chỉ: 156/20 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Email: info@phutaicorp.com Hotline: 098 380 9301

XNK hàng kinh doanh

XNK hàng kinh doanh

Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Kinh doanh

Khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu Kinh doanh Với kinh nghiệm của chuyên gia có nhiều năm trong lĩnh vực quản...

Hồ sơ hải quan

Hồ sơ thủ tục hải quan khi nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI, hy vọng mang lại cho...

Thủ tục hải quan đối với hành lý, vàng bạc, ngoại tệ của Hành...

Thủ tục hải quan đối với hành lý, vàng bạc, ngoại tệ của Hành khách khi xuất nhập cảnh. Công ty TNHH Tư vấn đầu...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa cửa hàng miễn thuế

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa cửa hàng miễn thuế. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI được thành lập với...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kho ngoại quan. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI được thành lập với...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Khu chế xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Khu chế xuất. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI được thành lập với đội...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đầu tư

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI được thành lập với đội...

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư  PHÚ TÀI được thành lập với đội...