Cần biết khi Nhập khẩu tôm hùm giống năm 2019

749

Ngày 17/01/2019

Trước ngày 01/01/2019 mặt hàng Tôm hùm giống nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện: Không nhiễm dư lượng kháng sinh cấm và có giấy xác nhận chất lượng của Tổng cục Thuỷ sản.

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục nhập khẩu thông thường. Mặt hàng tôm hùm giống được quy định tại Phụ lục 3 ban hành danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện

 

Từ ngày 01/01/2019 điều kiện nhập khẩu tôm hùm giống đã được bãi bỏ và nhập khẩu thông thường.

Căn cứ Danh mục 7 Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành bảng mã số HS với danh mục hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng và kiểm dịch động vật theo quy định hiện hành.

 

Hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu qua hàng không (Hàng AIR):

Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).

Thuế: Mặt hàng nhập khẩu tôm hùm (Homarus spp.) để nhân giống:

– Thuế nhập khẩu: Mã số thuế  0306.22.10 thuế suất 0% (Căn cứ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

– Thuế VAT theo Luật Thuế.

Phí, lệ phí :

– Lê phí làm thủ tục Hải quan theo thông tư 274/2016/TT-BTC

Mặt hàng Tôm hùm để nhân giống là hàng hóa tươi sống yêu cầu về thời gian vận chuyển là hết sức ngặt. Vì vậy, các khâu triển khai cho việc nhập khẩu phải khẩn trương và chuyên nghiệp.

Hãy đến với Công ty Tư vấn đầu tư Phú Tài. Chúng tôi cam kết thực hiện nhanh chóng và làm hài lòng quý khách.

Hotline: 098 380 9301