Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Kinh doanh

749
Global business logistics import export background and container cargo transport concept

Khai báo hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu Kinh doanh

Với kinh nghiệm của chuyên gia có nhiều năm trong lĩnh vực quản lý và trực tiếp đảm nhận công tác đăng ký tờ khai Hải quan và có đội ngũ nhân viên trong việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Phú Tài tư vấn về lĩnh vực khai báo Hải quan đúng theo quy định tránh những rủi ro đáng tiếc như:

* Kiểm tra bộ chứng từ cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có phù hợp với quy định theo Luật Ngoại thương, PhápLuật Việt Nam không?

* Hướng dẫn khai báo các tiêu chí trên tờ khai điện tử của Hải quan như : Tên hàng (đúng với code HS), mã số thuế, thuế suất đối với biểu thuế Uu đãi, Ưu đãi đặc biệt…

* Hướng dẫn việc khai báo các loại chứng từ phải nộp cho cơ quan Hải quan với trường hợp có lệnh Kiểm tra bước 2

– Hướng dẫn việc liên hệ với Cảng vụ; Hãng tàu; kho; bãi hạ container; xuất trình hàng hóa cho công chức Hải quan kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giải quyết những nội dung phát sinh sau kiểm tra hàng hóa

– Hướng dẫn việc lấy mẫu hàng, liên hệ với các cơ quan giám định trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm dịch động vật, thực vật…

Cơ sở pháp lý: Luật Hải quan 2014; luật Ngoại thương 2017, Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 39/2018/TT-BTC và các quy định pháp luật hiện hành.