Kiểm soát thông tin khách hàng

657

Những doanh nghiệp trong ngành khách sạn phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và năng lượng nhằm kiểm soát thông tin khách hàng để phục vụ hoạt động truyền thông. Các khách sạn thu thập dữ liệu khách hàng nhằm có thể rao bán sản phẩm và dịch vụ của họ đến những thị trường mục tiêu. Và dưới đây chính là những thách thức có thể phát sinh trong quá trình thu thập thông tin khách hàng, và chúng ta cần phải tuân thủ theo những giá trị đạo đức chuẩn mực nhằm giảm thiểu rủi ro và đạo đức xã hội.